Oudercommissie

Wij zijn een groepje enthousiaste ouders, die trots zijn dat onze kinderen bij Blauwkapje worden opgevangen. Wij denken mee over wat Blauwkapje een fijne kinderopvang maakt en hoe we dat kunnen verbeteren en uitdragen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de kinderopvang te bewaken en te bevorderen. Dit doen wij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de leidinggevende van het kinderdagverblijf. Namens Blauwkapje nemen we ook deel aan de Ouderraad van Kinderopvang Morgen (Morgen), waar Blauwkapje onderdeel van is. Tijdens de Ouderraad worden overstijgende onderwerpen besproken. Alle vestigingen van Morgen zijn hierin afgevaardigd

 Onderwerpen waarover wij adviseren:

  • De kwaliteit van de kinderopvang (kwaliteit van het personeel, de locatie, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • Voeding en opvoeding
  • Veiligheid en gezondheid
  • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten.

 

Vergaderingen van de oudercommissie

De oudercommissie vergadert vier keer per jaar op locatie bij Blauwkapje. Eventueel vaker bij actuele onderwerpen. De oudercommissie organiseert ook 1 keer per jaar de ouderavond voor ouders. En zorgt in september voor een bedankje voor het team tijdens de Dag van de Leidsters.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Bij de samenstelling van de oudercommissie streven we naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen. Op dit moment zoeken we nieuwe leden die bepaalde groepen vertegenwoordigen. Wilt u meedenken? Aanmelden kan bij een van de oudercommissieleden of stuur een e-mail naar ocblauwkapje@kinderopvangmorgen.nl

 

Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen plaats in nemen. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere kinderopvangorganisatie lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie om te beslissen over de toelating.

 

Nieuwsbrief

Regelmatig verschijnt er een stukje over de oudercommissie en de besproken onderwerpen in de nieuwsbrief van Blauwkapje. Ook worden daar de huidige oudercommissieleden in vermeld.


Contact

Heeft u opmerkingen, klachten, ideeën of suggesties voor verbeteringen? Neem dan contact op met de OC via e-mailadres: ocblauwkapje@kinderopvangmorgen.nl